Coronavirus

Voor de praktijk is huisartsenzorg beschikbaar. Heeft u griepklachten en koorts dan kunt u ook bellen 0800-1351 voor informatie.
Voor actuele informatie over het coronavirus klik op onderstaande button.

Actuele informatie over het coronavirus
Huisartsen

M.P. Rümke- Gemmeke

Praktijkadres
Geulstraat 11
1784 DH Den Helder

Openingstijden
Ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur
Di vanaf 14.00 uur gesloten
per 02 juni is de praktijk dinsdag vanaf 12uur gesloten

Huisartsenpost
Den Helder

Welkom op de site van huisartsenpraktijk Nieuw Den Helder

Praktijkhouder is dokter M.P. Rümke- Gemmeke.

Coronavirus

Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet. Om verspreiding te voorkomen en  onze medewerkers en patiënten zo veel mogelijk te beschermen willen we het contact op de praktijk tot een minimum beperken. Klik hier voor de meest actuele informatie en adviezen.

Onze STARLET priklocatie is weer geopend, op dinsdagochtend van half 9 tot 10.00.

Dokter Rumke-Gemmeke is van maandag tot en met vrijdag aanwezig.

 

LET OP! per 2 juni 2020 is de praktijk op dinsdag  vanaf 12.00 gesloten. LET OP!

Voor spoedgevallen kunt u bellen met Huisartsenpraktijk Kaaphoofd, 0223-683008.

Voor dringende zaken, die niet tot de volgende dag kunnen wachten kunt u bellen op nummer:0223- 681366

 

Heeft u last van psychische of psychosociale klachten of ervaren uw kind(eren) deze? Of ervaart u of uw kind(eren)spanning door het Corona virus.

Dan kunt u rechtstreeks een mail sturen naar de POH GGZ of POH GGZ Kind en Jeugd. U wordt dan binnen een week benaderd. Dit is een andere werkwijze door het Corona virus. Normaliter moet u altijd via de huisarts een verwijzing naar de POH GGZ of POH GGZ Kind en Jeugd vragen. Dit is nu gewijzigd door het Corona virus waardoor u ons rechtstreeks mag benaderen. Gesprekken met POH’s GGZ  en POH GGZ Kind en Jeugd zijn kosteloos. Wees er alert op dat dit (beeld)bellen is en geen face tot face gesprekken zijn. Als de POH GGZ of POH GGZ Kind en Jeugd belt dan kan dit met een anoniem nummer zijn.

Email Janet Burger                         POH volwassen (maar ook v ouderen)    jburger@vicinonhn.nl

Email Marielle van Donk              POH Kind en Jeugd         mvandonk@vicinonhn.nl

Overige praktijk informatie

Afspraken kunt u maken tussen 08.00 en 10.00 uur.
Er is geen telefonisch spreekuur. Wij maken gebruik van een terugbelspreekuur. U kunt hiervoor naar de assistente bellen.
Zij is van 08.00-17.00 uur bereikbaar, op woensdag van 08.00-12.30 uur.
Van 10.00 tot 10.30 uur hebben wij pauze en overleg. Door vakantie of nascholing kan dit veranderen.

Door toenemende drukte en patiënten groei is het niet altijd meer mogelijk om dezelfde dag een afspraak te maken, wij vragen hiervoor uw begrip

Héléne van Steen is onze praktijkondersteuner Somatiek. Zij is op maandag, woensdag en donderdag aanwezig.
Janet Burger, is onze praktijkondersteuner GGZ. Zij is op dinsdagochtend aanwezig.
Wendy Everduim is  op maandag, dinsdag en vrijdag aan de praktijk verbonden als verpleegkundig specialist ouderenzorg

Telefoon: 0223 – 669020
Spoed: 0223 – 669191
Faxnummer: 0223 – 669989

Kwaliteit

Met ingang van 16-02-2018 zijn wij NEN15224 gecertificeerd

 

Huisartsenpost

Onze waarneming is geregeld via de Centrale Huisartsenpost Kop van Noord Holland:
Huisduinerweg 3
1782 GZ Den Helder
Telefoon: 0223 – 67 04 70
De centrale huisartsenpost regelt uitsluitend spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren voor Den Helder en omstreken. U kunt de huisarts alleen bezoeken na telefonisch overleg en alleen op afspraak. U krijgt eerst een speciaal daartoe opgeleide doktersassistente aan de telefoon. Zij kan op veel vragen al een antwoord geven. Indien nodig overlegt zij met de op de post aanwezige huisarts of zij verbindt u daarmee door. Bij een bezoek aan de post moet u uw verzekeringspapieren meenemen. Alleen als de patiënt niet vervoerd mag worden, komt een huisarts thuis. Als het vanuit medisch oogpunt verantwoord is om naar het spreekuur te komen, wordt er op gerekend dat u dan ook zelf vervoer regelt.

Locatie(s)

Praktijkberichten


Deze praktijk is aangesloten bij